Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đặng Văn ủi

Hiện đang yên nghỉ tại Liên Hồng - Xã Liên Hồng - Huyện Gia Lộc - Hải Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Tỉnh Hải Dương
ĐT: 0320.3716.483 (Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lộc)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Lò Văn ủi

  Nguyên quán Tuần Giáo - Lai Châu

  Liệt sĩ Lò Văn ủi, nguyên quán Tuần Giáo - Lai Châu hi sinh 1/4/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Lò Văn ủi

  Nguyên quán Tuần Giáo - Lai Châu

  Liệt sĩ Lò Văn ủi, nguyên quán Tuần Giáo - Lai Châu hi sinh 1/4/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Lò Văn ủi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn ủi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1964, hiện đang yên nghỉ tại Việt-Lào - Thị trấn Anh Sơn - Huyện Anh Sơn - Nghệ An
 4. Liệt sĩ Ngô Quang ủi

  Nguyên quán Vĩnh Giang - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Ngô Quang ủi, nguyên quán Vĩnh Giang - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1949, hi sinh 24/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Giang - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...