Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Danh Huỳnh

Hi sinh 13/5/1987

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
93 Phú Lợi P2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 0793.624133

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Danh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Ân Nghĩa - Bình Định
 2. Liệt sĩ Huỳnh Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Danh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Phú quốc - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Danh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 28/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Huỳnh Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Danh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hội An - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Huỳnh Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Danh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 8/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phổ Quang - Xã Phổ Quang - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi
 6. Xem thêm các kết quả khác...