Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đào Công Hoá

Sinh 1942

Hi sinh 26/8/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đào Công Hoá

  Nguyên quán Việt hưng Hưng Yên

  Liệt sĩ Đào Công Hoá, nguyên quán Việt hưng Hưng Yên, sinh 1942, hi sinh 26/08/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Đào Công Hoá

  Nguyên quán Việt hưng - Hưng Yên

  Liệt sĩ Đào Công Hoá, nguyên quán Việt hưng - Hưng Yên, sinh 1942, hi sinh 26/08/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Đào Ngọc Hoá (Hoà)

  Nguyên quán Hùng Sơn - Đại Từ - Bắc Thái

  Liệt sĩ Đào Ngọc Hoá (Hoà), nguyên quán Hùng Sơn - Đại Từ - Bắc Thái, sinh 1954, hi sinh 14/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thôn Ngọc Kinh - tỉnh Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Đào Minh Hoá

  Nguyên quán Đông Hưng - Thái Bình

  Liệt sĩ Đào Minh Hoá, nguyên quán Đông Hưng - Thái Bình hi sinh 14/09/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...