Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đào Duy Đức

Sinh 1954

Hi sinh 14/12/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đào Duy Đức

  Nguyên quán Hà Hiệu - Chợ Rã - Bắc Thái

  Liệt sĩ Đào Duy Đức, nguyên quán Hà Hiệu - Chợ Rã - Bắc Thái, sinh 1954, hi sinh 14/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ đào duy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ đào duy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Đào Duy Báng

  Nguyên quán Thái Hồng - Thái Thủy - Thái Bình

  Liệt sĩ Đào Duy Báng, nguyên quán Thái Hồng - Thái Thủy - Thái Bình hi sinh 26/12/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Đào Duy Cang

  Nguyên quán Hoài Đức - Hoài Nhơn - Nghĩa Bình

  Liệt sĩ Đào Duy Cang, nguyên quán Hoài Đức - Hoài Nhơn - Nghĩa Bình hi sinh 4/8/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...