Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đào Hứa

Sinh 1924

Hi sinh 12/10/1970

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Mỹ Chánh - Xã Mỹ Chánh - Huyện Phù Mỹ - Bình Định

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
ĐT: 056.2235007

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đào Văn Hứa

  Nguyên quán Xuân Quang - Tam Nông - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Đào Văn Hứa, nguyên quán Xuân Quang - Tam Nông - Vĩnh Phú, sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đào Văn Hứa

  Nguyên quán Xuân Quang - Tam Nông - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Đào Văn Hứa, nguyên quán Xuân Quang - Tam Nông - Vĩnh Phú, sinh 1949, hi sinh 11/ - 7/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đào Văn Hứa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Hứa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Đại Hưng - Xã Đại Hưng - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
 4. Liệt sĩ Đào Văn Hứa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Hứa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 11/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...