Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đào Khắc Huỳnh

Nguyên quán Đông Anh - Vĩnh Phú - Hà Nội

Sinh 1940

Hi sinh 21/6/1969

Cấp bậc H2

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lê Quý Đôn – Phường Hưng Chiến – Thị xã Bình Long – Tỉnh Bình Phước
ĐT: 0651.3666.320 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đào Khắc Biên

  Nguyên quán Quảng Lộc - Quảng Xương - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Đào Khắc Biên, nguyên quán Quảng Lộc - Quảng Xương - Thanh Hóa, sinh 1951, hi sinh 17/03/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Đào Khắc Chí

  Nguyên quán Xóm 2 - Quảng Châu - Tiên Lữ - Hải Hưng

  Liệt sĩ Đào Khắc Chí, nguyên quán Xóm 2 - Quảng Châu - Tiên Lữ - Hải Hưng hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 3. Liệt sĩ Đào Khắc Phong

  Nguyên quán Trung Lương - Bình Lục - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Đào Khắc Phong, nguyên quán Trung Lương - Bình Lục - Hà Nam Ninh, sinh 1952, hi sinh 15/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Đào

  Nguyên quán Thạch Đà - Mê Linh - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Đào, nguyên quán Thạch Đà - Mê Linh - Vĩnh Phú hi sinh 26/09/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...