Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đào Ngọc Khánh

Hi sinh 21/3/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Ấp Vĩnh Thành, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
ĐT: 076.3687 051

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đào Ngọc Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Ngọc Khánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại Đồng Tâm - Xã Thiết Ống - Huyện Bá Thước - Thanh Hóa
 2. Liệt sĩ Đào Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Nhơn Phúc - Xã Nhơn Phúc - Huyện An Nhơn - Bình Định
 3. Liệt sĩ Đào Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Khánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Cà Đú - Xã Hộ Hải - Huyện Ninh Hải - Ninh Thuận
 4. Liệt sĩ Ngọc Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngọc Khánh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...