Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đào Nhân Thám

Nguyên quán Quỳnh Hoa - Quỳnh Lưu - Nghệ An

Sinh 1945

Hi sinh 18/8/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối 3, Thị trấn Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An
ĐT: 0383.864.208 (UBND huyện)
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đào Nhân Thám

  Nguyên quán Quỳnh Hoà - Quỳnh Lưu - Nghệ An

  Liệt sĩ Đào Nhân Thám, nguyên quán Quỳnh Hoà - Quỳnh Lưu - Nghệ An, sinh 1945, hi sinh 18 - 08 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đào Nhân Thám

  Nguyên quán Quỳnh Hoà - Quỳnh Lưu - Nghệ An

  Liệt sĩ Đào Nhân Thám, nguyên quán Quỳnh Hoà - Quỳnh Lưu - Nghệ An, sinh 1945, hi sinh 18/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đào Nhân Thám

  Nguyên quán Quỳnh Hoa

  Liệt sĩ Đào Nhân Thám, nguyên quán Quỳnh Hoa, sinh 1945, hi sinh 18/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Đào Nhân Thám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Nhân Thám, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 18/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...