Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đào Quang Thuỵ

Nguyên quán Tiền Phong - Thứ Trì - Thái Bình

Sinh 1942

Hi sinh 20 - 02 - 1971

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đào Quang Thuỵ

  Nguyên quán Tiền Phong - Thứ Trì - Thái Bình

  Liệt sĩ Đào Quang Thuỵ, nguyên quán Tiền Phong - Thứ Trì - Thái Bình, sinh 1942, hi sinh 20/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đào Quang Thuỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Quang Thuỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 20/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đào Văn Thuỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Thuỵ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Đồng tĩnh - Xã Đồng Tĩnh - Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc
 4. Liệt sĩ Đào Văn Thuỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Thuỵ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Đỗ Động - Xã Đỗ Động - Huyện Thanh Oai - Hà Nội
 5. Xem thêm các kết quả khác...