Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đào Văn Chung

Sinh 1919

Hi sinh 9/2/1957

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
TK4 - Thị trấn Hát Lót - Huyện Mai Sơn - Tỉnh Sơn La
ĐT: 022.3843.073 - 022.3744.662 (Trưởng phòng) - 022.3843.073 (Phó phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đào Văn Chung

  Nguyên quán Đại Bình - Quảng Hoà - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Đào Văn Chung, nguyên quán Đại Bình - Quảng Hoà - Quảng Ninh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đào Văn Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Chung, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đào Văn Chung

  Nguyên quán Đại Bình - Quảng Hoà - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Đào Văn Chung, nguyên quán Đại Bình - Quảng Hoà - Quảng Ninh hi sinh 8/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đào Văn Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Chung, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đào Văn Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Chung, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thuỵ Hương - Xã Thuỵ Hương - Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng
 6. Xem thêm các kết quả khác...