Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đào Văn Vưu

Sinh 1947

Hi sinh 30/7/1971

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đào Văn Vưu

  Nguyên quán Quỳnh Hải - Quỳnh Côi - Thái Bình

  Liệt sĩ Đào Văn Vưu, nguyên quán Quỳnh Hải - Quỳnh Côi - Thái Bình, sinh 1947, hi sinh 30/07/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đào Văn Vưu

  Nguyên quán Quỳnh Hải - Quỳnh Côi - Thái Bình

  Liệt sĩ Đào Văn Vưu, nguyên quán Quỳnh Hải - Quỳnh Côi - Thái Bình, sinh 1947, hi sinh 30/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Cao Văn Vưu

  Nguyên quán Hải Nhân - Tỉnh Gia - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Cao Văn Vưu, nguyên quán Hải Nhân - Tỉnh Gia - Thanh Hoá, sinh 1936, hi sinh 19/02/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Cao Văn Vưu

  Nguyên quán Hải Nhân - Tỉnh Gia - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Cao Văn Vưu, nguyên quán Hải Nhân - Tỉnh Gia - Thanh Hóa, sinh 1936, hi sinh 19/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...