Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đào Văn út

Sinh 1963

Hi sinh 6/2/1983

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Số 1 đường Huyền Chân Công Chúa - Đông Hà
ĐT: 053.3555.515
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đào Văn út

  Nguyên quán Giao Yên - Thanh Thuỷ - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Đào Văn út, nguyên quán Giao Yên - Thanh Thuỷ - Hà Nam Ninh, sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đào Văn út

  Nguyên quán Gia Khánh - Ninh Bình

  Liệt sĩ Đào Văn út, nguyên quán Gia Khánh - Ninh Bình, sinh 1937, hi sinh 05/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Đào Văn út

  Nguyên quán Gia Khánh - Ninh Bình

  Liệt sĩ Đào Văn út, nguyên quán Gia Khánh - Ninh Bình, sinh 1937, hi sinh 05/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Đào Văn Út

  Nguyên quán Giao Yên - Thanh Thuỷ - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Đào Văn Út, nguyên quán Giao Yên - Thanh Thuỷ - Hà Nam Ninh, sinh 1963, hi sinh 6/2/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đào Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn út, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 5/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...