Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đào Xuân Chí

Sinh 1944

Hi sinh 10/7/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Tổ 12, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
ĐT: 022.3836132 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đào Xuân Chí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Chí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang tỉnh An Giang - Thị Xã Tân Châu - An Giang
 2. Liệt sĩ Đào Chí Khanh

  Nguyên quán Tam Hưng - Thanh Oai - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Đào Chí Khanh, nguyên quán Tam Hưng - Thanh Oai - Hà Sơn Bình, sinh 1954, hi sinh 19/07/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đào Chí Mía

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Chí Mía, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đào Chí Trung

  Nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Đào Chí Trung, nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1940, hi sinh 09/01/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...