Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đào Xuân Hoà

Sinh 1941

Hi sinh 16/6/1969

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đào Xuân Hoà

  Nguyên quán Yên Lập - Vĩnh Tường - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Đào Xuân Hoà, nguyên quán Yên Lập - Vĩnh Tường - Vĩnh Phú, sinh 1941, hi sinh 16/06/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đào Xuân Hoà

  Nguyên quán Hùng Tiến - Vĩnh Bảo - Hải Phòng

  Liệt sĩ Đào Xuân Hoà, nguyên quán Hùng Tiến - Vĩnh Bảo - Hải Phòng, sinh 1954, hi sinh 19/02/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đào Xuân Hoà

  Nguyên quán Hùng Tiến - Vĩnh Bảo - Hải Phòng

  Liệt sĩ Đào Xuân Hoà, nguyên quán Hùng Tiến - Vĩnh Bảo - Hải Phòng, sinh 1954, hi sinh 19/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đào Xuân Hoà

  Nguyên quán Yên Lập - Vĩnh Tường - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Đào Xuân Hoà, nguyên quán Yên Lập - Vĩnh Tường - Vĩnh Phú, sinh 1941, hi sinh 16/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đào Xuân Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Hoà, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đaị Hợp - Xã Đại Hợp - Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng
 6. Xem thêm các kết quả khác...