Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đậu Công Thường

Nguyên quán Hưng Xá - Hưng Nguyên - Nghệ An

Sinh 1952

Hi sinh 15/2/1972

Cấp bậc S1

Đơn vị 559

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đậu Công Thường

  Nguyên quán Hưng Xá - Hưng Nguyên - Nghệ An

  Liệt sĩ Đậu Công Thường, nguyên quán Hưng Xá - Hưng Nguyên - Nghệ An, sinh 1952, hi sinh 15/02/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đậu Công Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu Công Thường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 15/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đậu Thị Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu Thị Thường, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Đậu Công Dũng

  Nguyên quán Diễn Thanh - Diễn Châu - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Đậu Công Dũng, nguyên quán Diễn Thanh - Diễn Châu - Nghệ Tĩnh, sinh 1952, hi sinh 28/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...