Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đậu Công Thường

Nguyên quán Hưng Xá - Hưng Nguyên - Nghệ An

Sinh 1952

Hi sinh 15/02/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đậu Công Thường

  Nguyên quán Hưng Xá - Hưng Nguyên - Nghệ An

  Liệt sĩ Đậu Công Thường, nguyên quán Hưng Xá - Hưng Nguyên - Nghệ An, sinh 1952, hi sinh 15/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đậu Công Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu Công Thường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 15/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đậu Thị Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu Thị Thường, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Đậu Công Dũng

  Nguyên quán Diễn Thanh - Diễn Châu - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Đậu Công Dũng, nguyên quán Diễn Thanh - Diễn Châu - Nghệ Tĩnh, sinh 1952, hi sinh 28/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...