Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đậu Quang Thành

Hi sinh 9/7/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đậu Quang Thành

  Nguyên quán Nghĩa Thịnh - Nghĩa Đàn - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Đậu Quang Thành, nguyên quán Nghĩa Thịnh - Nghĩa Đàn - Nghệ Tĩnh hi sinh 07/09/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đậu Quang Thành

  Nguyên quán Nghĩa Thịnh - Nghĩa Đàn - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Đậu Quang Thành, nguyên quán Nghĩa Thịnh - Nghĩa Đàn - Nghệ Tĩnh hi sinh 9/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đậu Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu Quang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Đậu Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại Diễn Châu - Huyện Diễn Châu - Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...