Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đậu Văn Liên

Nguyên quán Tràng Sơn - Đô Lương - Nghệ Tĩnh

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đậu Văn Liên

  Nguyên quán Tràng Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Đậu Văn Liên, nguyên quán Tràng Sơn - Đô Lương - Nghệ An, sinh 1950, hi sinh 29/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Đậu Văn Liên

  Nguyên quán Tràng Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Đậu Văn Liên, nguyên quán Tràng Sơn - Đô Lương - Nghệ An, sinh 1950, hi sinh 29/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Đậu Văn Liên

  Nguyên quán Tràng Sơn - Đô Lương - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Đậu Văn Liên, nguyên quán Tràng Sơn - Đô Lương - Nghệ Tĩnh hi sinh 31/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đậu Văn Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu Văn Liên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...