Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đinh Cao Bâng

Sinh 1941

Hi sinh 27/12/1969

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đinh Cao Bâng

  Nguyên quán Hải Hùng - Hải Hậu - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Đinh Cao Bâng, nguyên quán Hải Hùng - Hải Hậu - Hà Nam Ninh, sinh 1941, hi sinh 27/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đinh Cao Bâng

  Nguyên quán Hải Hùng - Hải Hậu - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Đinh Cao Bâng, nguyên quán Hải Hùng - Hải Hậu - Hà Nam Ninh, sinh 1941, hi sinh 27/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Bâng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bâng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại Đông Tác - Phường Phú Lâm - Thành phố Tuy Hoà - Phú Yên
 4. Liệt sĩ Cù Bâng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cù Bâng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại huyện Tuy An - Thị trấn Chí Thạnh - Huyện Tuy An - Phú Yên
 5. Xem thêm các kết quả khác...