Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đinh Công Hùng

Sinh 1945

Hi sinh 26/5/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đinh Công Hùng

  Nguyên quán Trùng Khánh - Vụ Bản - Nam Hà

  Liệt sĩ Đinh Công Hùng, nguyên quán Trùng Khánh - Vụ Bản - Nam Hà, sinh 1945, hi sinh 26 - 05 - 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đinh Công Hùng

  Nguyên quán Nghi Long - Nghi Lộc - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Đinh Công Hùng, nguyên quán Nghi Long - Nghi Lộc - Nghệ Tĩnh hi sinh 26/10/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Đinh Công Hùng

  Nguyên quán Nghi Long - Nghi Lộc - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Đinh Công Hùng, nguyên quán Nghi Long - Nghi Lộc - Nghệ Tĩnh hi sinh 26/10/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Đinh Công Hùng

  Nguyên quán Trai Đầu - Trùng Khánh - Vụ Bản - Nam Hà

  Liệt sĩ Đinh Công Hùng, nguyên quán Trai Đầu - Trùng Khánh - Vụ Bản - Nam Hà, sinh 1945, hi sinh 26/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đinh Công Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Công Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 26/10/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - Phường Tân Biên - Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai
 6. Xem thêm các kết quả khác...