Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đinh Công Kiên

Hiện đang yên nghỉ tại Ninh Giang - Huyện Hoa Lư - Ninh Bình

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Thiên Tôn – huyện Hoa Lư – tỉnh Ninh Bình
ĐT: 0303502198

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đinh Công Kiên

  Nguyên quán Ninh Khánh - Gia Khánh - Ninh Bình

  Liệt sĩ Đinh Công Kiên, nguyên quán Ninh Khánh - Gia Khánh - Ninh Bình, sinh 1954, hi sinh 11/06/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đinh Công Kiên

  Nguyên quán Ninh Khánh - Gia Khánh - Ninh Bình

  Liệt sĩ Đinh Công Kiên, nguyên quán Ninh Khánh - Gia Khánh - Ninh Bình, sinh 1954, hi sinh 6/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đinh công Kiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh công Kiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 9/1952, hiện đang yên nghỉ tại Xã Yên Tiến - Xã Yên Tiến - Huyện Ý Yên - Nam Định
 4. Liệt sĩ Đinh Công Kiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Công Kiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 6/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...