Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đinh Minh Con

Nguyên quán Vĩnh Long - Quảng Ninh - Quảng Bình

Sinh 1949

Hi sinh 27/10/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đinh Minh Con

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Minh Con, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 27/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đinh Minh Con

  Nguyên quán Vĩnh Long - Quảng Ninh - Quảng Bình

  Liệt sĩ Đinh Minh Con, nguyên quán Vĩnh Long - Quảng Ninh - Quảng Bình, sinh 1949, hi sinh 27/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đinh Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1961, hi sinh 2/9/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Đinh Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hội An - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...