Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đinh Văn Duyễn

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Huyện Nga sơn - Xã Nga Mỹ - Huyện Nga Sơn - Thanh Hóa

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thuong binh và Xã hội
Thị trấn Nga Sơn - Huyện Nga Sơn - Thanh Hóa
ĐT: 0373.3872.752 (UBND huyện Nga Sơn)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Duyễn

  Nguyên quán Tiên Lãm - Tiên Lãm

  Liệt sĩ Phạm Văn Duyễn, nguyên quán Tiên Lãm - Tiên Lãm, sinh 1942, hi sinh 11/04/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Duyễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Duyễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 11/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Bình Long - Thị xã Bình Long - Bình Phước
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Duyễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Duyễn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Tam Đa - Xã Tam Đa - Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Duyễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Duyễn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại Quán Trữ - Phường Quán Trữ - Quận Kiến An - Hải Phòng
 5. Xem thêm các kết quả khác...