Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đinh Văn Hùng

Sinh 1960

Hi sinh 17/9/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đinh Văn Hùng

  Nguyên quán Vân Yên - Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Đinh Văn Hùng, nguyên quán Vân Yên - Nam Đàn - Nghệ An, sinh 1956, hi sinh 19/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long
 2. Liệt sĩ Đinh Văn Hùng

  Nguyên quán Toàn Thắng - Hải toàn - Hải Hậu - Nam Định

  Liệt sĩ Đinh Văn Hùng, nguyên quán Toàn Thắng - Hải toàn - Hải Hậu - Nam Định, sinh 1960, hi sinh 17/09/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Đinh Văn Hùng

  Nguyên quán Long Biên - Gia Lâm - Hà Nội

  Liệt sĩ Đinh Văn Hùng, nguyên quán Long Biên - Gia Lâm - Hà Nội hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đinh Văn Hùng

  Nguyên quán Kim Sơn - Tân Trào - An Thụy - Hải Phòng

  Liệt sĩ Đinh Văn Hùng, nguyên quán Kim Sơn - Tân Trào - An Thụy - Hải Phòng hi sinh 12/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long
 5. Liệt sĩ Đinh Văn Hùng

  Nguyên quán Đá bia - Tiền Phong - Đà Bắc - Hà Tây

  Liệt sĩ Đinh Văn Hùng, nguyên quán Đá bia - Tiền Phong - Đà Bắc - Hà Tây, sinh 1959, hi sinh 15/04/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...