Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đinh Văn Luận

Nguyên quán Kiến An - Hải Phòng

Sinh 1949

Hi sinh 11/11/1974

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu Phố Ninh Thịnh, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước
ĐT: 0651 3.568.924 - 06513.566.924 - 0919765118 (Trưởng phòng) - 01694 230449 (Phó phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đinh Văn Luận

  Nguyên quán Gia Trấn - Gia Viển - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Đinh Văn Luận, nguyên quán Gia Trấn - Gia Viển - Hà Nam Ninh, sinh 1951, hi sinh 20 - 03 - 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đinh Văn Luận

  Nguyên quán Gia Trấn - Gia Viển - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Đinh Văn Luận, nguyên quán Gia Trấn - Gia Viển - Hà Nam Ninh, sinh 1951, hi sinh 20/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đinh Văn Luận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Luận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 11/11/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Lộc Ninh - Thị trấn Lộc Ninh - Huyện Lộc Ninh - Bình Phước
 4. Liệt sĩ Đinh Văn Luận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Luận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 6/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Cự Khê - Xã Cự Khê - Huyện Thanh Oai - Hà Nội
 5. Xem thêm các kết quả khác...