Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đinh Văn Thông

Sinh 1928

Hi sinh 5/11/1970

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đinh Văn Thông

  Nguyên quán Nghi Văn - Nghi Lộc - Nghệ An

  Liệt sĩ Đinh Văn Thông, nguyên quán Nghi Văn - Nghi Lộc - Nghệ An hi sinh 10/10/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Cần Thơ - tỉnh Cần Thơ
 2. Liệt sĩ Đinh Văn Thông

  Nguyên quán An Ninh - Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Đinh Văn Thông, nguyên quán An Ninh - Kiến Xương - Thái Bình, sinh 1928, hi sinh 05/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đinh Văn Thông

  Nguyên quán An Ninh - Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Đinh Văn Thông, nguyên quán An Ninh - Kiến Xương - Thái Bình, sinh 1928, hi sinh 5/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đinh Văn Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Thông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/7/1950, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Đinh Văn Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Thông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/7/1950, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Xem thêm các kết quả khác...