Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đinh Xuân Tân

Hi sinh 4/7/1972

Hiện đang yên nghỉ tại TNXP xã Vạn ninh - Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, Quảng Trạch
ĐT: (052) 3512572 - (052) 3517676 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đinh Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/11/69, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Triều - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Đinh Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 18/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Đinh Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Đinh Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Tân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...