Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đinh công Kiên

Sinh 1922

Hi sinh 9/1952

Hiện đang yên nghỉ tại Xã Yên Tiến - Xã Yên Tiến - Huyện Ý Yên - Nam Định

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định
ĐT: 0350.3823009 (UBND huyện)
Sở Lao động thương binh và xã hội
64 Trần Phú - Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0350 3849393 - 0350 3869032

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đinh Công Kiên

  Nguyên quán Ninh Khánh - Gia Khánh - Ninh Bình

  Liệt sĩ Đinh Công Kiên, nguyên quán Ninh Khánh - Gia Khánh - Ninh Bình, sinh 1954, hi sinh 11/06/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đinh Công Kiên

  Nguyên quán Ninh Khánh - Gia Khánh - Ninh Bình

  Liệt sĩ Đinh Công Kiên, nguyên quán Ninh Khánh - Gia Khánh - Ninh Bình, sinh 1954, hi sinh 6/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đinh Công Kiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Công Kiên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ninh Giang - Huyện Hoa Lư - Ninh Bình
 4. Liệt sĩ Đinh Công Kiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Công Kiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 6/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...