Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đinh ừ

Hi sinh 1954

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
ĐT: 0919430747 (trưởng phòng)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần , nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại -
 2. Liệt sĩ Trần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần , nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1950, hiện đang yên nghỉ tại xã Quảng văn - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình
 3. Liệt sĩ lê văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ lê văn , nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1952, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Trần Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn , nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại xã Quảng văn - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình
 5. Xem thêm các kết quả khác...