Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đỗ Đặng Khánh

Sinh 1952

Hi sinh 29/10/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đỗ Đặng Khánh

  Nguyên quán Hoàng Nghĩa - An Thụy - Hải Phòng

  Liệt sĩ Đỗ Đặng Khánh, nguyên quán Hoàng Nghĩa - An Thụy - Hải Phòng hi sinh 29/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Đặng Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Nhơn Hải - Xã Nhơn Hải - Thành phố Qui Nhơn - Bình Định
 3. Liệt sĩ Đặng Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 9/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Tịnh Phong - Xã Tịnh Phong - Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
 4. Liệt sĩ Đặng Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 15/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đức Chánh - Xã Đức Chánh - Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi
 5. Xem thêm các kết quả khác...