Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đỗ Đình Bảng

Hi sinh 1949

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
TK4 - Thị trấn Hát Lót - Huyện Mai Sơn - Tỉnh Sơn La
ĐT: 022.3843.073 - 022.3744.662 (Trưởng phòng) - 022.3843.073 (Phó phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đỗ Đình Bảng

  Nguyên quán Nam Thiến - Nam Trực - Nam Định

  Liệt sĩ Đỗ Đình Bảng, nguyên quán Nam Thiến - Nam Trực - Nam Định hi sinh 12/05/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Đỗ Đình Bảng

  Nguyên quán Nam Thiến - Nam Trực - Nam Định

  Liệt sĩ Đỗ Đình Bảng, nguyên quán Nam Thiến - Nam Trực - Nam Định hi sinh 12/05/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Đỗ Đình Bảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đình Bảng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Châu Thành - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Đỗ Bảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Bảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 13/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Mỹ Phong - Xã Mỹ Phong - Huyện Phù Mỹ - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...