Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đỗ Đình Tuyên

Sinh 1941

Hi sinh 8/9/1967

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đỗ Đình Tuyên

  Nguyên quán Khoái Châu - Hưng Yên

  Liệt sĩ Đỗ Đình Tuyên, nguyên quán Khoái Châu - Hưng Yên, sinh 1941, hi sinh 08/09/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Đỗ Đình Tuyên

  Nguyên quán Khoái Châu - Hưng Yên

  Liệt sĩ Đỗ Đình Tuyên, nguyên quán Khoái Châu - Hưng Yên, sinh 1941, hi sinh 08/09/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Đỗ Thị Tuyên

  Nguyên quán Cát Sơn - Tĩnh Gia - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Đỗ Thị Tuyên, nguyên quán Cát Sơn - Tĩnh Gia - Thanh Hoá, sinh 1960, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Văn Tuyên

  Nguyên quán Thuỵ Lâm - Đông Anh - Hà Nội

  Liệt sĩ Đỗ Văn Tuyên, nguyên quán Thuỵ Lâm - Đông Anh - Hà Nội hi sinh 27 - 04 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...