Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đỗ Dương Tuyến

Nguyên quán Đại an - Nam An - Nam Ninh - Nam Định

Sinh 1959

Hi sinh 28/08/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đỗ Dương Tuyến

  Nguyên quán Đại an - Nam An - Nam Ninh - Nam Định

  Liệt sĩ Đỗ Dương Tuyến, nguyên quán Đại an - Nam An - Nam Ninh - Nam Định, sinh 1959, hi sinh 28/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Đỗ Dương Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Dương Tuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 28/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Dương Đình Tuyến

  Nguyên quán Vĩnh Nam - Vĩnh linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Dương Đình Tuyến, nguyên quán Vĩnh Nam - Vĩnh linh - Quảng Trị, sinh 1961, hi sinh 24/7/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long
 4. Liệt sĩ Dương Quang Tuyến

  Nguyên quán Trung Hưng - Gia Lâm - Hà Nội

  Liệt sĩ Dương Quang Tuyến, nguyên quán Trung Hưng - Gia Lâm - Hà Nội, sinh 1943, hi sinh 15/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...