Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đỗ Hữu Giảng

Sinh 1946

Hi sinh 2/1/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Ngũ Thái - Xã Ngũ Thái - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Hồ - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
ĐT: 02413865234

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Hữu Giảng

  Nguyên quán Diên Toàn - Diên Khánh - Phú Khánh

  Liệt sĩ Bùi Hữu Giảng, nguyên quán Diên Toàn - Diên Khánh - Phú Khánh hi sinh 29/4/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Giảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Giảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Bùi Hữu Giảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Hữu Giảng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/4/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Dương - Xã Thuận Giao - Huyện Thuận An - Bình Dương
 4. Liệt sĩ Hoàng Hữu Giảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Hữu Giảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 9/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Tản Lĩnh - Xã Tản Lĩnh - Huyện Ba Vì - Hà Nội
 5. Xem thêm các kết quả khác...