Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đỗ Luyện

Sinh 1955

Hi sinh 4/1975

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Liên Hiệp - Xã Liên Hiệp - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN PHÚC THỌ
Thị Trấn Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: (04) 33640829

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đỗ Văn Luyện

  Nguyên quán Dương Quang - Gia Lâm - Hà Nội

  Liệt sĩ Đỗ Văn Luyện, nguyên quán Dương Quang - Gia Lâm - Hà Nội, sinh 1950, hi sinh 19/05/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Văn Luyện

  Nguyên quán Dương Quang - Gia Lâm - Hà Nội

  Liệt sĩ Đỗ Văn Luyện, nguyên quán Dương Quang - Gia Lâm - Hà Nội, sinh 1950, hi sinh 19/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Hồng Luyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Hồng Luyện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 16/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Đỗ Huy Luyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Huy Luyện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 3/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS An Hoà - Xã An Hòa - Huyện An Lão - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...