Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đỗ Minh Cường

Sinh 1951

Hi sinh 9/1/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Ninh Sở - Xã Ninh Sở - Huyện Thường Tín - Hà Nội

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN THƯỜNG TÍN
Thị Trấn Thường Tín, Hà Nội
ĐT: (04) 33853226

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đỗ Minh Cường

  Nguyên quán Khai Quang - Yên Lạc - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Đỗ Minh Cường, nguyên quán Khai Quang - Yên Lạc - Vĩnh Phú, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Minh Cường

  Nguyên quán Khai Quang - Yên Lạc - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Đỗ Minh Cường, nguyên quán Khai Quang - Yên Lạc - Vĩnh Phú, sinh 1953, hi sinh 13/6/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Minh Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Minh Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1969, hi sinh 19/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Cư Mgar - Huyện Cư M'gar - Đắk Lắk
 4. Liệt sĩ Đỗ Minh Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Minh Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 13/6/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...