Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đỗ Quốc Thiềng

Nguyên quán Tân Lập - Đan Phượng - Hà Tây

Hi sinh 22/4/1975

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
05 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0613.847.798

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đỗ Quốc Thiềng

  Nguyên quán Tân Lập - Đan Phượng - Hà Tây

  Liệt sĩ Đỗ Quốc Thiềng, nguyên quán Tân Lập - Đan Phượng - Hà Tây hi sinh 22/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Bùi Quốc Thiềng

  Nguyên quán Hưng Long Hưng Yên

  Liệt sĩ Bùi Quốc Thiềng, nguyên quán Hưng Long Hưng Yên, sinh 1960, hi sinh 05/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Quốc Thiềng

  Nguyên quán Hưng Long - Hưng Yên

  Liệt sĩ Bùi Quốc Thiềng, nguyên quán Hưng Long - Hưng Yên, sinh 1960, hi sinh 05/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Quốc Thiềng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quốc Thiềng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 5/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...