Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đỗ Thanh Tùng

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường Ngô Quyền, ấp Vĩnh Xuyên, , Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
ĐT: 0793.851.206

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đỗ Thanh Tùng

  Nguyên quán Thanh Sơn - Thanh Hà - Hải Hưng

  Liệt sĩ Đỗ Thanh Tùng, nguyên quán Thanh Sơn - Thanh Hà - Hải Hưng, sinh 1952, hi sinh 31/07/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Thanh Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thanh Tùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Độ - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Thanh Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thanh Tùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Đỗ Thanh Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thanh Tùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Liệt sĩ Đỗ Thanh Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thanh Tùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Độ - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...