Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đỗ Thị Tuyên

Nguyên quán Cát Sơn - Tĩnh Gia - Thanh Hoá

Sinh 1960

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đỗ Thị Tuyên

  Nguyên quán Cát Sơn - Tĩnh Gia - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Đỗ Thị Tuyên, nguyên quán Cát Sơn - Tĩnh Gia - Thanh Hóa, sinh 1960, hi sinh 7/6/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Thị Tuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thị Tuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 7/6/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Đình Tuyên

  Nguyên quán Khoái Châu - Hưng Yên

  Liệt sĩ Đỗ Đình Tuyên, nguyên quán Khoái Châu - Hưng Yên, sinh 1941, hi sinh 08/09/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Đỗ Văn Tuyên

  Nguyên quán Thuỵ Lâm - Đông Anh - Hà Nội

  Liệt sĩ Đỗ Văn Tuyên, nguyên quán Thuỵ Lâm - Đông Anh - Hà Nội hi sinh 27 - 04 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...