Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đổ Trực

Hi sinh 1968

Hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối phố An Trung, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam
ĐT: 05103.883.201
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trực, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT Tam Bình - Thị trấn Tam Bình - Huyện Tam Bình - Vĩnh Long
 2. Liệt sĩ Trực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Tân Uyên - Xã Khánh Bình - Huyện Tân Uyên - Bình Dương
 3. Liệt sĩ Trực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trực, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Tân Uyên - Xã Khánh Bình - Huyện Tân Uyên - Bình Dương
 4. Liệt sĩ Trực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Ayun Pa - Thị xã Ayun Pa - Gia Lai
 5. Xem thêm các kết quả khác...