Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đỗ Văn Chút

Nguyên quán Vĩnh Ninh - Lệ Ninh - Quảng Bình

Sinh 1948

Hi sinh 12/08/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đỗ Văn Chút

  Nguyên quán Vĩnh Ninh - Lệ Ninh - Quảng Bình

  Liệt sĩ Đỗ Văn Chút, nguyên quán Vĩnh Ninh - Lệ Ninh - Quảng Bình, sinh 1948, hi sinh 8/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Văn Chút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Chút, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thanh Sơn - Xã Thanh Sơn - Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng
 3. Liệt sĩ Đỗ Văn Chút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Chút, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/6/1946, hiện đang yên nghỉ tại Chiến Thắng - Xã Chiến Thắng - Huyện An Lão - Hải Phòng
 4. Liệt sĩ Đỗ Văn Chút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Chút, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 8/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...