Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đỗ Văn Long

Hi sinh 28/12/1977

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
ĐT: 076 3875243

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đỗ Văn Long

  Nguyên quán Tân Uyên - Sông Bé

  Liệt sĩ Đỗ Văn Long, nguyên quán Tân Uyên - Sông Bé hi sinh 26/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Đỗ Văn Long

  Nguyên quán Vụ Bản - Nam Định

  Liệt sĩ Đỗ Văn Long, nguyên quán Vụ Bản - Nam Định hi sinh 19/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Đỗ Văn Long

  Nguyên quán Thanh Chung - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Đỗ Văn Long, nguyên quán Thanh Chung - Thanh Chương - Nghệ An hi sinh 3/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Đỗ Văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Long, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Huyện Gò Công Đông - Thị xã Gò Công - Xã Gia Thuận - Huyên Gò Công Đông - Tiền Giang
 6. Xem thêm các kết quả khác...