Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đỗ Văn Luyện

Nguyên quán Dương Quang - Gia Lâm - Hà Nội

Sinh 1950

Hi sinh 19/05/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đỗ Văn Luyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Luyện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Kim Sơn - Xã Kim Sơn - Huyện Gia Lâm - Hà Nội
 2. Liệt sĩ Đỗ Văn Luyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Luyện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Văn Luyện

  Nguyên quán Dương Quang - Gia Lâm - Hà Nội

  Liệt sĩ Đỗ Văn Luyện, nguyên quán Dương Quang - Gia Lâm - Hà Nội, sinh 1950, hi sinh 19/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Luyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Luyện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Liên Hiệp - Xã Liên Hiệp - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội
 5. Xem thêm các kết quả khác...