Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đỗ Văn Phan

Sinh 1930

Hi sinh 4/1952

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Dũng Tiến - Xã Dũng Tiến - Huyện Thường Tín - Hà Nội

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN THƯỜNG TÍN
Thị Trấn Thường Tín, Hà Nội
ĐT: (04) 33853226

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đỗ Văn Phan

  Nguyên quán Thuỵ Ninh - Thái Thuỵ - Thái Bình

  Liệt sĩ Đỗ Văn Phan, nguyên quán Thuỵ Ninh - Thái Thuỵ - Thái Bình, sinh 1950, hi sinh 23/05/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Văn Phan

  Nguyên quán Thuỵ Ninh - Thái Thuỵ - Thái Bình

  Liệt sĩ Đỗ Văn Phan, nguyên quán Thuỵ Ninh - Thái Thuỵ - Thái Bình, sinh 1950, hi sinh 23/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Văn Phan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Phan, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Ân Thạnh - Bình Định
 4. Liệt sĩ Phan Văn Đỗ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Đỗ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại Đông Tác - Phường Phú Lâm - Thành phố Tuy Hoà - Phú Yên
 5. Xem thêm các kết quả khác...