Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đỗ Văn Sinh

Nguyên quán Tấn Đông - Chương Mỹ - Hà Sơn Bình

Hi sinh 25/12/1978

Đơn vị E9 F339

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang
Số 85 Nam kỳ khởi nghĩa - Phường 4 - TP Mỹ Tho
ĐT: (073)3855569 - 073 3873401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đỗ Văn Sinh

  Nguyên quán Tiên Thạch - Tiên Lãng - Hải Phòng

  Liệt sĩ Đỗ Văn Sinh, nguyên quán Tiên Thạch - Tiên Lãng - Hải Phòng, sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Văn Sinh

  Nguyên quán Tấn Đông - Chương Mỹ - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Đỗ Văn Sinh, nguyên quán Tấn Đông - Chương Mỹ - Hà Sơn Bình hi sinh 25/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Đỗ Văn Sinh

  Nguyên quán Tiên Thạch - Tiên Lãng - Hải Phòng

  Liệt sĩ Đỗ Văn Sinh, nguyên quán Tiên Thạch - Tiên Lãng - Hải Phòng, sinh 1947, hi sinh 5/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ đỗ văn sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ đỗ văn sinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...