Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đỗ Văn Toán

Hi sinh 7/9/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đỗ Văn Toán

  Nguyên quán Thương Cóc - Phúc Thọ - Hà Tây

  Liệt sĩ Đỗ Văn Toán, nguyên quán Thương Cóc - Phúc Thọ - Hà Tây, sinh 1958, hi sinh 6/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Đỗ Văn Toán

  Nguyên quán Tế Lợi - Nông Cống - ThanhHóa

  Liệt sĩ Đỗ Văn Toán, nguyên quán Tế Lợi - Nông Cống - ThanhHóa, sinh 1955, hi sinh 28/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Đỗ Văn Toán

  Nguyên quán Lãng Hoà - Vĩnh Tường - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Đỗ Văn Toán, nguyên quán Lãng Hoà - Vĩnh Tường - Vĩnh Phú hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Văn Toán

  Nguyên quán Hạ bối - Thượng Lan - Việt Yên - Bắc Giang

  Liệt sĩ Đỗ Văn Toán, nguyên quán Hạ bối - Thượng Lan - Việt Yên - Bắc Giang, sinh 1959, hi sinh 20/03/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Đỗ Văn Toán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Toán, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...