Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đỗ Xuân Chanh

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đỗ Xuân Chanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Chanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Xuân Chanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Chanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Chanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Chanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 27/7/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Tịnh Trà - Xã Tịnh Trà - Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
 4. Liệt sĩ Đỗ Văn Chanh

  Nguyên quán Thanh Cương - Thanh Hà - Hải Hưng

  Liệt sĩ Đỗ Văn Chanh, nguyên quán Thanh Cương - Thanh Hà - Hải Hưng, sinh 1952, hi sinh 02/08/1894, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...