Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đỗ Xuân Hoà

Hi sinh 1/12/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đỗ Xuân Hoà

  Nguyên quán Phương Hoà - Tiên Sơn - Bắc Ninh

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Hoà, nguyên quán Phương Hoà - Tiên Sơn - Bắc Ninh, sinh 1955, hi sinh 13/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Đỗ Xuân Hoà

  Nguyên quán Lương Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Hoà, nguyên quán Lương Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình, sinh 1945, hi sinh 16/07/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Xuân Hoà

  Nguyên quán Liên An - Vĩnh Bảo - Hải Phòng

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Hoà, nguyên quán Liên An - Vĩnh Bảo - Hải Phòng hi sinh 01/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Xuân Hoà

  Nguyên quán Lương Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Hoà, nguyên quán Lương Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình, sinh 1945, hi sinh 16/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗ Xuân Hoà

  Nguyên quán Liên An - Vĩnh Bảo - Hải Phòng

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Hoà, nguyên quán Liên An - Vĩnh Bảo - Hải Phòng hi sinh 1/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...