Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đoàn Ngọc Nhung

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối 3, Vĩnh Điện, Thị trấn Vĩnh Điện, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
ĐT: 05103.867.247
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đoàn Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Nhung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 8/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Mỹ Hiệp - Xã Mỹ Hiệp - Huyện Phù Mỹ - Bình Định
 2. Liệt sĩ Đoàn Công Nhung

  Nguyên quán Đức Thuận - Đức Thọ - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Đoàn Công Nhung, nguyên quán Đức Thuận - Đức Thọ - Hà Tĩnh hi sinh 1/4, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Đoàn Văn Nhung

  Nguyên quán Phước Nguyên - Long Thành - Đồng Nai

  Liệt sĩ Đoàn Văn Nhung, nguyên quán Phước Nguyên - Long Thành - Đồng Nai hi sinh 3/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Đoàn Công Nhung

  Nguyên quán Đức Thuận - Đức Thọ - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Đoàn Công Nhung, nguyên quán Đức Thuận - Đức Thọ - Hà Tĩnh hi sinh 1/4, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...