Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đoàn Thanh Tản

Sinh 1930

Hi sinh 27/4/1953

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đoàn Thanh Tản

  Nguyên quán Triệu Thuận - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Đoàn Thanh Tản, nguyên quán Triệu Thuận - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1930, hi sinh 27 - 4 - 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Thuận - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đoàn Thanh Tản

  Nguyên quán Triệu Thuận - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Đoàn Thanh Tản, nguyên quán Triệu Thuận - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1930, hi sinh 27/4/1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Thuận - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đoàn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Thanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT liệt sỹ Độc Lập - Lai Châu
 4. Liệt sĩ Đoàn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1964, hi sinh 1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...